Recensies en reacties

Recensies van het boek Mijn weg naar geluk - Philippe Izmailov 

Eric Schneider, psycholoog, therapeut, trainer, oprichter van Arcturus, internationaal instituut voor communicatie, bewustzijnsontplooiing en NLP

Dit boek is een 'must read' vanuit verschillende standpunten. Eerst en vooral als een verhaal over hoe een traumatisch leven te overleven. De jeugd zoals Philippe ze beschrijft, ruïneert of de rest van je leven, of je komt er veel sterker en vooral getransformeerd uit. Het is het een of het ander. Je blijft, of het slachtoffer, waardoor dat ook een rol wordt, of je stapt uiteindelijk in je creatieve kracht, je leven verder zelf creërend i.p.v. het slachtoffer ervan te blijven. Het is een verhaal over een kiezen je leven verder te leiden, i.p.v. het te lijden! Vanuit dat perspectief alleen al kan dit boek veel mensen een hart onder de riem steken in het emaciperen vanuit miserie naar een leven met betekenis.

Ten tweede is het niet alleen een verhaal, maar een boek dat ook de doorleefde middelen aangeeft om, voor diegenen die daartoe gemotiveerd zijn geworden, de effectieve middelen te geven om door de transformatie te gaan. Terwijl het eigen proces als voorbeeld wordt gebruikt, toont de schrijver stap voor stap een effectieve efficiënte strategie voor het omzetten van het trauma in een transformatie. Vanuit de integratie van verschillende therapeutische systemen, beschrijft Philippe gaandeweg een volledig authentieke, originele benadering, die 'an sich' een volwaardig therapeutisch systeem is. Door dat resultaat van het transformatieproces stelt Philippe de eigen genezing ten dienste van de genezing van anderen. Het ten dienste stellen van de eigen ontwikkeling aan de gemeenschap, is de belangrijkste spirituele verdieping en versterkt de impact van het helingsproces omdat het ego-gerichtte overstegen wordt naar een meer universeel niveau en maakt het tot een boodschap van hoop, liefde en ware vergeving, tot het ontwikkelen van een hart voor zichzelf en vandaaruit ook voor anderen. Het individuele proces krijgt een universele betekenis ten dienste van de gemeenschap, ten dienste van het geheel. Daarvoor alleen al proficiat Philippe, er zijn er maar weinigen die daar in slagen! Dus dit boek is een aanrader en kan voor veel mensen beschouwd worden als een handleiding tot 'Zelf'-bevrijding, tot het terugvinden van de eigen authenticiteit en het creatief vorm en betekenis geven aan het eigen leven en het 'Leven'.

Arcturus.be internationaal instituut voor communicatie, bewustzijnsontplooiing en NLP

Anke Schoon, journaliste en schrijfster

Het boek gaat over het verwerken van vergeten trauma’s uit de jeugd van de auteur. Het aangrijpende verhaal laat na het lezen een diepe indruk achter. Het boek is goed opgebouwd en hoewel het om een zwaar onderwerp gaat blijft het prikkelen om door te lezen. De korte zinnen, soms staccato, zorgen voor een diepe impact tijdens het lezen van de bijna onwaarschijnlijke gebeurtenissen uit het jonge leven van de auteur. Hij beschrijft zijn eigen belevenissen via Flipje (zijn eerste herinneringen) Filipp, hetzelfde kind maar een paar jaar ouder en Philippe, de tiener op weg naar volwassenheid. Allen krijgen in hun jonge leven te maken met de terreur van de moeder van Philippe Izmailov.

Philippe Izmailov wordt op een dag geconfronteerd met de vergeten trauma’s uit het verleden en zoekt psychiatrische hulp. Het wordt een lange weg om alle vergeten herinneringen naar boven te halen. Philippe ontwikkelt op semiwetenschappelijke wijze een zelfhulpsysteem ‘Mindfulness based trauma treatment’, een samengestelde methode, gebaseerd op mindfulness, Neurolinguïstisch programmeren (NLP), Boeddhisme en de psychologie. De zelfbehandeling bestaat uit trauma-meditaties en schrijftherapie.

Door middel van deze trauma-meditaties roept hij traumatische gebeurtenissen uit zijn jeugd op. Het gaat daarbij om zeer aangrijpende herinneringen en dankzij deze goed uitgedachte methode weet hij (de auteur) uiteindelijk uit de gevangenis van zijn eigen nare emoties te ontsnappen.

Indrukwekkend in het verhaal is het grote aantal van deze herinneringen en de gewelddadigheid daarvan. Soms zijn de behandelingen waarmee de lezer wordt geconfronteerd net zo heftig als de traumatische gebeurtenissen, maar gezien de ernst van het trauma en om dit te kunnen verwerken is dit goed te begrijpen.

De methode van de zelfbehandeling, door middel van trauma-meditaties en schrijftherapie, is in het boek duidelijk beschreven zodat een ieder met een trauma, naast de aanbevolen psychische hulp van een deskundige, hiermee aan de slag kan.

Ulrike Bonnema / Schrijverspunt

“Mijn weg naar Geluk” van Philippe Izmailov is een zelfhulpboek in de waarste zin van het woord. Het boek beschrijft hoe Philippe zijn weg zoekt door en uit zijn traumatische jeugdherinneringen om op die manier weer verder te kunnen met zijn leven.

Omdat hij de Russische standaardmethode voor omgaan met gevoelens - de drankfles - verafschuwt, moet hij andere manieren vinden om negatieve herinneringen onder ogen te zien. En die heeft hij gevonden. Hij combineert verschillende invalshoeken en technieken uit bijvoorbeeld de psychologie, NLP en het Boeddhisme en komt zo tot een werkwijze die hem geholpen heeft het geluk te vinden.

Philippe is welbespraakt en weet zijn verschillende ideeën heel beeldend uit te leggen. Het boek leest prettig en makkelijk weg. Wel bekruipt me soms een voyeuristisch gevoel bij het lezen van de emotionele dagboekfragmenten: wil ik dit allemaal wel weten? Ik voel erg veel medelijden voor Phillippe. Daarom vind ik dit boek in eerste instantie een ingrijpende autobiografie. Dat neemt niet weg dat voor iemand die, net als de schrijver, een uitweg zoekt uit het moeras van traumatische herinneringen, de ontwikkelde methode (Mindfulness Based Trauma Treatment) heel bruikbaar kan zijn. Het boek is geïllustreerd met jeugdfoto’s van de schrijver.

Brenda Roels, registerpsycholoog NIP / Arbeid en Gezondheid, cognitief gedragstherapeut VGCt

In een aangrijpend en boeiend verhaal over zijn leven, neemt de schrijver Philippe je mee in zijn zoektocht naar geluk en bevrijding van de emotionele last die hij meedraagt vanuit zijn jeugd. Hij groeit op in Rusland bij een psychisch zieke moeder, waar voor emoties geen plaats is. Op latere leeftijd loopt hij in zijn dagelijks leven aan tegen de emotionele gevolgen van zijn jeugdervaringen. Hij ontwikkelt een eigen methode om zijn ervaringen te verwerken.

Middels heldere analyses en in eenvoudige bewoordingen licht hij zijn methode van Mindfulness Bases Trauma Treatment toe. Dat dit soms niet helemaal recht doet aan de wetenschappelijke juistheid, is door zijn helderheid helemaal niet erg, maar maakt het juist begrijpelijk en aannemelijk voor de lezer.

In zijn methode blijft Philippe dicht bij zichzelf en zijn eigen belevingen, zonder interventies van buitenaf. De enige instrumenten die hij gebruikt zijn introspectief en zelfreflecterend vermogen en zijn creativiteit om zijn negatieve emoties om te buigen naar iets positiefs. Dit maakt zijn methode bijzonder zuiver. Tegelijk moet gezegd worden dat het niet zo eenvoudig is toe te passen als het in eerste instantie lijkt. Het vergt behoorlijk wat oefening en vaardigheid om deze methode toe te kunnen passen. Hij geeft dan ook een terechte waarschuwing om hier niet zonder meer zelf mee aan de slag te gaan.

Als lezer word je een kijkje gegund in de persoonlijke ervaringen en emotionele verwerking van Philippe. Het verhaal van Philippe is aangrijpend en raakt je in je eigen emoties. Toch ontwikkelt zich gaandeweg het verhaal een dankbaar gevoel dat je deel mag uitmaken van de zoektocht naar zijn eigen geluk.

Stichting CCC Patientervaringsverhalen

Egodocument en zelfhulpboek van Philippe Izmailov waarin hij beschrijft hoe hij depressief geraakte door traumatische en nare ervaringen uit zijn jeugd en leven. Met behulp van een door hem zelf ontwikkelde zelf hulp methodiek (Mindfulness Based Trauma Treatment, MBTT) kwam hij daar weer bovenop. Hij combineert daarbij verschillende behandeltechnieken combineert (onder andere mindfulness en neuro-linguïstisch programmeren), en gebruikt steeds eigen voorbeelden en ervaringen als voorbeeld bij de technieken die hij inzet. Philippe Izmailov beschrijft in het boek stukje bij beetje hoe zijn jeugdervaringen hebben geleid tot de depressie. Zijn moeder bij wie hij opgroeide, kende orlogstrauma’s, was verlaten door haar man en reageerde sadistische neigingen op Philippe af: hij werd veel gekleineerd en geslagen, er was verbale agressie, hij werd gemanipuleerd. Hij was verdrietig, bang, angstig, kende geen veilige plekken, zat constant in stress. Lees verder..

Marisca van der Burgh

“Mijn weg naar het geluk”, een gids voor zelfhulp om je weer goed te voelen en in jezelf het geluk te vinden.  Philippe Izmailov.  Mindfulness Based Trauma Treatment.
 
In dit handzame boek (pocket, 235 pagina’s) vertelt de schrijver aan de hand van zijn eigen levensverhaal hoe je in stappen zelf je eigen trauma’s kunt verwerken. Een echt zelfhulpboekje dus! Buiten het feit dat Izmailov ervaringsdeskundige is, heeft hij ook scholingen gedaan om inzichtelijk te kunnen werken en resultaten te bereiken, die leiden tot bevrijding van blokkades in de omgang met anderen.  Hij liep zelf o.a. vast in zijn werkrelaties.    Opleidingen en werkervaring in de ICT, gecombineerd met Mindfulness, Neuro-Linguïstisch Programmeren, Boeddhisme en Psychologie, hebben bijgedragen tot  in een zelfontwikkelde methode die Izmailov Mindfulness Based Trauma Treatment noemt.
 
Eerst legt hij uit wat zijn achtergrond is en waar hij tegenaan liep in zijn leven.   Vervolgens neemt hij stapsgewijs door hoe zijn aanpak in elkaar steekt.   Daarna vertelt hij uitgebreid aan de hand van trauma’s in zijn eigen leven, herinnering voor herinnering, hoe hij de methode daar zelf op toepast.  Izmailov werkt met eenvoudig te begrijpen metaforen uit het dagelijks leven waardoor hij goed en helder uitlegt wat hij met bepaalde oefeningen en inzichten bedoelt.  Tenslotte geeft Izmailov praktische tips bij de uitvoering en wat oefeningen en vragenlijsten om door te werken.
 
De kern van de zaak is:  tot een diepe ontspanning leren komen waarin herinneringen en emoties boven kunnen komen. Dan deze pijnlijke herinneringen helen door daar met een positieve en troostende houding naar te kijken en het te doorleven.  Vervolgens om via acceptatie naar vergeving te komen.  Als alles is doorgewerkt verdwijnt de pijn en de emotionele blokkades.
 
Het geheel overziend is het een goed en makkelijk leesbaar boek met zeer toegankelijke oefeningen.  Ze zijn goed zelfstandig uitvoerbaar.
Belangrijk is dat Mindfullness de basis is van waaruit wordt gewerkt.  Ik kan me zo voorstellen dat het wel handig is om parallel aan werken met dit boek een cursus Mindfullness te volgen, om vaardig te worden in de manier van lichamelijk ervaren en zelfonderzoek.  Het doel van dit alles is dat emoties weer hanteerbaar worden en emotionele reacties zich reguleren. De lezer leert onderscheid te maken tussen persoonlijke emoties en reacties op gebeurtenissen in het leven en de feiten. Van emotionele pijn en woede leert de lezer te komen tot acceptatie en vergeving, waardoor alles in een totaal ander perspectief komt te staan.  Het leven voelt daardoor niet meer bedreigend aan, maar leefbaar en genietbaar.
 
Daarnaast is het van belang om, net zoals Izmailov zelf ook heeft gedaan, therapeutische gesprekken te voeren met een psycholoog of psychotherapeut.  Dit om het proces goed te monitoren en een vinger aan de pols te houden dat er geen ernstige geestelijke crisis ontstaat, die niet meer te hanteren is.  Ook in intensief begeleide meditatiegroepen komt het immers regelmatig voor dat mensen daar door een forse beschadiging in het emotionele leven (door een jeugd waar enige vorm van mishandeling voorkwam of een vorm van geweld), in een acute crisis kunnen geraken.  Dit vergt goede begeleiding. Daarom adviseer ik dit boek wel voor de lijst ter aanbeveling, ook te verwerken in onze bestanden, met opmerking erbij:  Ook verwijzen naar andere vorm van psychosociale zorg! 
 
Al met al zeer de moeite waard, en moedig dat de schrijver zijn levensverhaal in heeft gezet om dit met lotgenoten te delen, om hen verder te helpen!  Meer informatie: www.philippeizmailov.nl
 
Herman
 
Dear Philippe, I just finished reading your book “My way to happiness” and I feel a spontaneous need to pay you an enormous compliment on this achievement. First of all the subject of your book is very topical and I’m sure that a lot of people do recognize themselves in the situations which you brilliantly describe. Why brilliantly?  Simply because your way of presenting characters, events and situations may at first seem to be a bit unorthodox, but after the readers are rapidly being used to it, they’re soon becoming active actors on the stage you built for them.  Reading turns into feeling and feeling turns into being part of it. You make this happen in your book and that means that you’re a born writer. The way you describe the origin, the development and finally the self-help meditation treatment of your trauma’s, is a unique example of perseverance. I’m sure that many of your readers discover that their lifelong feelings of sorrow, uneasiness, anger and uncertainty are being caused by long forgotten traumas from their early youth.  Thanks to your efforts for realizing the possibility of self-supporting therapeutical treatment by means of trauma-meditation, these people finally are allowed to nurse serious hopes to get rid of their problems. 
By reading your book I came to the conclusion that I’m part of the above mentioned people and I’m thanking you in advance for granting me the possibilities to eventually enrich my life. My advice to all of you: buy this book and undergo the beginning of a better and a (mentally) richer life! 
 
Trudy
 
Dag Philippe, voor nu ben ik eigenlijk alleen maar stil. Maar met enorm veel bewondering hoe jij op eigen kracht deze methode hebt ontwikkeld, zelf hebt ervaren en de helende vruchten ervan aan andere mensen met traumatische jeugdervaringen deelt. En zo ook hen een weg/methode naar het geluk brengt. Dat vind ik echt heel mooi!
 
De methode vind ik echt heel mooi en zo liefdevol en zo zorgvuldig! Ik ben dan ook heel blij met je boek. Hoe traumatische jeugdervaringen in de mindfulness en meditatie eindelijk een gezicht krijgt. Want misschien ben je er wel mee bekend: de hype van tegenwoordig die mindfulness en meditatie heet. En hoe traumatische jeugdervaringen hierin eigenlijk altijd een onderschoven kindje is. Zelf vind ik heel mooi en zo helpend: hoe je middels visualisatie je geschiedenis kunt veranderen en liefde kan geven aan het kind van toen.
 
Graag deel ik je als dank voor je boek de woorden uit een lied van Trijntje Oosterhuis, het heet 'Ken je mij' en zingt: 'Ken je mij, wie ben ik dan, ken je mij, wie ken je dan'.
En hoe het is of kan zijn om te leven met traumatische jeugdervaringen en hoe dit je vormt en verandert in je volwassen leven. En hoe jouw boek en methode hier heling kan brengen.
 
Misschien niet echt belangrijk, maar wel erg leuk vond ik het gebruik van taal en metaforen (take-off, Vliegende Hollander, de jukebox e.d.) Dat maakt het lezen en begrijpen van de methode in het boek heel toegankelijk.
 
Hilleke
 
Hoi Philippe, heb eindelijk je boek uit kunnen lezen. En ik wil je laten weten dat het mij diep geraakt heeft. Wat ontzettend fantastisch dat je deze manier hebt gevonden om er mee om te kunnen gaan. Vooral het idee om je kleine Flipjes naar het trauma paradijs te sturen vond ik erg ontroerend om te lezen. Het heeft mij hoop en vertrouwen gegeven voor mijn eigen toekomst. Ik hoop dat je nog veel mensen mag inspireren met jouw verhaal en je innerlijke kracht. Heel veel succes in alles Philippe!
 
Reviews op Amazon
 
Amazon USA
 
Amazon England
 
Amazon Canada
 
 

Over boekFoto's uit boek

Er zijn geen producten in deze categorie.
www.philippeizmailov.nl © 2018