Coaching & Therapie

Iedereen maakt in zijn jeugd of op latere leeftijd gebeurtenissen mee die niet als fijn ervaren worden zoals een schrikreactie, ruzie, ongeluk, operatie of een sterfgeval. Soms hebben we helaas ook te maken met een beroving, aanranding of verkrachting.
 
Onvolledig verwerkte jeugdtrauma’s  en traumatische ervaringen kunnen onprettige gevolgen en klachten geven waarvan je nog steeds last kunt hebben zoals: fysieke, mentale en emotionele beperkingen, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en andere psychische klachten.
 
In sommige gevallen zijn deze klachten niet zo groot. Je hebt dan niet in de gaten dat je last hebt van een (jeugd)traumatische ervaring.
 
Zijn jouw emoties geblokkeerd?
 
Kun jij jouw basisemoties goed voelen, zoals liefde, vreugde, blijdschap, verbazing, nieuwsgierigheid, afschuw, afkeer, boosheid, woede, angst en verdriet? Of zijn bepaalde emoties geblokkeerd?
 
Wanneer emoties geblokkeerd zijn, hebben we vaak gebeurtenissen meegemaakt waarin deze emoties te heftig waren om in een keer te verwerken. De emoties die achter blijven in ons lichaam vormen een emotionele blokkade. Als emoties geblokkeerd zijn, komen er andere gevoelens voor in de plaats.
 
 • Verdriet gaat over in zelfmedelijden, schaamte, verbitterdheid, depressie, boosheid en bezorgdheid.
 • Angst gaat over in paniek, fobieen, vermijding, ontkenning angst voor toekomstige dingen.
 • Boosheid en woede gaan over in schuld, zelfverwijt, onmacht, hulpeloos, passief, agressie, negeren, pesten en cynisme
 • Afschuw en afkeer gaan over in minachting, beschuldiging vervreemding en alleen willen zijn
 • Liefde, vreugde en blijdschap gaan over in opoffering, eisend, dwingend, voorwaardelijke liefde, wantrouwing en jaloezie.
 • Verbazing en nieuwsgierigheid gaan over in bezitterigheid, onzekerheid, vergelijken, kritiek, veroordelen, afgunst, nijd en roddelen.
 
Als je de basisemoties niet goed kunt voelen en alternatieve gevoelens hebt, is er sprake van onvolledige verwerking van traumatische gebeurtenissen.
 
Heb je last van schuldgevoelens?
 
Langdurig schuldgevoel (langer dan één uur) is het gevolg van een van de volgende gebeurtenissen:
 • Te weinig aanraking, geknuffeld en beschermd.
 • In de steek gelaten zijn, achtergelaten zijn of niet gewenst zijn.
 • Mishandeling of seksueel misbruik.
 • Na traumatische gebeurtenissen: ontslag, ongeluk, beroving, sterfgeval.
 • Kinderen hebben vaak de illusie dat zij de schuld zijn van mishandeling, ruzie makende ouders, gescheiden ouders, zieke of ongelukkige ouders. Ze voelen zich schuldig. Dit geeft ze de indruk dat ze niet goed zijn.
 • Bij volwassenen ontstaan vaak schuldgevoelens door traumatische ervaringen. Ze voelen zich schuldig dat ze geen goed afscheid hebben genomen van hun dierbare, beter hadden moeten opletten bij een ongeluk of verleidelijk gekleed waren bij een aanranding.
 • Het  langdurig schuldig voelen na een alledaags voorval wordt veroorzaakt door het gevoel wat opborrelt  van een eerder gebeurde traumatische ervaring. Als we een vergissing maken en iemand per ongeluk pijn doen, kunnen we ons langdurig schuldig voelen. Als we nagaan waaraan deze pijn ons herinnert, vinden we de traumatische gebeurtenis. Het schuldgevoel is een wegwijzer naar deze gebeurtenis.
Ben je bang voor afwijzing?
 
De angst voor afwijzing  is een veel voorkomend symptoom wat ontstaat na een traumatische ervaring. Als kind zijn we niet in staat om zonder ouders of opvoeders te overleven. Wanneer we te weinig liefde, veiligheid en geborgenheid ervaren of wanneer er heftige gebeurtenissen optreden kan er angst voor afwijzing ontstaan. Deze angst kan diepe wonden achterlaten. Op latere leeftijd kan de angst voor afwijzing op verschillende manieren naar boven komen:
 • De angst dat je partner je verlaat.
 • De angst dat iemand nee tegen je zegt.
 • De angst om onaantrekkelijk, niet geliefd, nutteloos te zijn.
 • De angst om nee te zeggen.
 • De angst van afwijzing zit vaak diep genesteld. Een coach of therapeut is in staat via deze angst de  traumatische gebeurtenis te vinden en deze alsnog te verwerken.
Pieker jij veel?
 
Piekeren is een manier om van je gevoel weg te gaan. Ons hoofd slaat op hol en we hebben allerlei gedachten en scenario’s. Dit  om oude pijn te verwerken of om toekomstige pijnlijke situaties te voorkomen. We kunnen piekeren over het verleden of over de toekomst:
 • Herhalen en herbeleven van een vervelende gebeurtenis. Dit om pijn te verzachten.
 • Eindeloos bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren.
 • Na een nare gebeurtenis kan het hoofd op hol slaan en naar een reden zoeken om het pijnlijke gevoel te verzachten. Dit pijnlijke gevoel is een herinnering van een traumatische ervaring. We hebben vaak niet door dat een kleine gebeurtenis oude pijn aanwakkert. Een nee van partner kan het gevoel van een  traumatische gebeurtenis naar boven halen.
 
Als iets moeten doen wat onbewust een link heeft met een traumatische ervaring, start het piekeren om pijn te voorkomen. We zijn aan het piekeren omdat we bang zijn om weer afgewezen te worden. Piekeren doen we omdat een traumatische ervaring niet goed is verwerkt.
 
Heb je een onvolledig verwerkte traumatische ervaring?
 
Herken jij een van bovenstaande symptomen  Dan is de kans groot dat jij nog last hebt van een traumatische ervaring.
 
Coaching & Therapie

Ik leer mensen zichzelf te helpen. Ik leer mensen vaardigheden, technieken en lichamelijke oefeningen waarmee je zelfstandig al je problemen kunt oplossen. Na slechts enkele gesprekken bezit je al genoeg kennis en vaardigheden om al je problemen aan te pakken.

Intakegesprek:
 • Kennismaking.
 • Bespreking vraagstelling, problematiek en uitdaging.
 • Opstellen gewensten doel, plan van aanpak en het maken van een stappenplan.
 • Eerste tips en vaardigheden.
 • Uitleg werkwijze coaching & therapie.
 
Coaching & Therapie gesprek:
 • Het aantal coachingsgesprekken is afhankelijk van het probleem en de vraagstelling.
 • Middels coaching & therapie en het leren van vaardigheden wordt de vraagstelling en problematiek aangepakt.
 • Het doel is dat de cliënt zelfstandig toekomstige problemen leert aan te pakken.

Referenties

Typerend aan Philippe is zijn openheid en vermogen om echt verbinding met je te maken. Met zijn scherpe analytische geest geeft hij snel diepgang aan een gesprek, terwijl je je lekker op je gemak blijft voelen omdat hij geen oordeel heeft over jouw standpunten. Daardoor kon ik hem snel in vertrouwen nemen, waardoor de kern van de zaak snel bereikt wordt. Dat is erg fijn en maakt hem voor mij tot een professional die ik van harte aanbeveel. Frank

Afspraak

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek?

Neem contact met mij op.

Er zijn geen producten in deze categorie.
www.philippeizmailov.nl © 2018