Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.

Angst na gebeurtenis
 
Iemand met een posttraumatische stress-stoornis heeft een schokkende gebeurtenis meegemaakt. Deze gebeurtenis heeft intense angst, hulpeloosheid of afschuw opgeroepen.
 
Herbeleving
 
Tijdens een herbeleving beleeft de persoon alles opnieuw, alsof het op datzelfde moment gebeurt. Mensen met een posttraumatische stress-stoornis herbeleven een traumatische gebeurtenis op minstens 1 van de volgende manieren:
 • Terugkerende gedachten aan de gebeurtenis.
 • Nachtmerries.
 • Ervaren en voelen alsof de gebeurtenis weer plaatsvindt.
 • Psychisch intens lijden als ze iets zien of horen dat herinnert aan de traumatische gebeurtenis.
 • Lichamelijke reacties als ze iets zien of horen dat herinnert aan de traumatische gebeurtenis, zoals trillende handen, zweten of verlamd zijn van schrik.
Vermijding
 
Iemand met een posttraumatische stress-stoornis gaat dingen die herinneren aan de traumatische gebeurtenis uit de weg. Of ze laten afgestompte reacties zien. De volgende gevallen komen veel voor bij vermijding:
 • Gedachten, gevoelens en gesprekken vermijden die horen bij het trauma.
 • Verdringing: zich een belangrijk stuk van het trauma niet meer herinneren.
 • Activiteiten, plaatsen en mensen vermijden die herinneren aan het trauma.
 • Gevoelloosheid: duidelijk minder zin hebben om dingen te doen.
 • Afsluiten voor anderen. Mensen met PTSS hebben het gevoel niet meer bij anderen te horen.
 • Ze praten nauwelijks over hun gevoelens.
 • Somber over de eigen toekomst zijn.
 • Spanning en verhoogde waakzaamheid
 
Na de traumatische gebeurtenis zijn mensen met een posttraumatische stress-stoornis prikkelbaarder geworden. De volgende gevallen komen veel voor bij spanning en verhoogde waakzaamheid:
 • Moeite met inslapen of doorslapen.
 • Prikkelbaarheid en woedeaanvallen.
 • Concentratieproblemen.
 • Overdreven waakzaam en constant alert.
 • Schrikachtig en gevoelig.

Lees meer over PTSS op Mindfulnessbasedtraumatreatment.com

Download gratis een e-boek over PTSD van Melissa de Waal & Julia Buijs

Er zijn geen producten in deze categorie.
www.philippeizmailov.nl © 2018